dimecres, 23 de gener de 2013

Tornant a fer de profe...

Amb unes amigues, de tant en tant, quedem per ensenyar-nos noves manualitats o fer tallers que veiem per la xarxa. Diumenge passat vam quedar per fer scrap i em va tocar fer de "profe". Vaig escollir el tutorial d'Scrapbloc per al 12è concurs. I aquests són els treballs de les "meves alumnes"...Con unas amigas, de tanto en cuanto, quedamos para hacer nuevas manualidades o enseñarnos tutoriales que vemos por "la interné". El domingo pasado quedamos para hacer scrap y me tocó hacer de "profe". Escogí el tutorial de Scrapbloc para su 12º concurso. Estos son los trabajos de "mis alumnas"...

1 comentari: